Rekonstrukce

Rekonstrukce

Provádíme montáže kotelen především nízkotlakých teplovodních, horkovodních, a to na zemní plyn nebo výměníkové stanice. Při první schůzce nad rekonstrukcí kotelny se zákazníkem, posoudíme stav zařízení, stanovíme potřebný tepelný výkon kotelny a navrhneme technologii dle našich dlouholetých zkušeností. Dle stanoveného výkonu vypracujeme prováděcí projektovou dokumentaci, včetně zajištění inženýrské činnosti s dotčenými orgány pro vydání stavebního povolení.

  • Používáme dlouhodobě prověřené výrobce kotlů. Výstavbu nové plynové kotelny provádíme vždy bez nutnosti dlouhodobé odstávky teplé vody.

  • Kotelny dodáváme “na klíč”, včetně elektroinstalace, MaR, dodávky kouřovodů a komínů, souvisejících stavebních úprav, revizí a náležitostí pro zajištění stavby.

Rekonstrukce zahrnuje:

  1. Projekční činnost

  2. Kvalitní rozpočet

  3. Realizace dle dohodnutého harmonogramu

  4. Zprovoznění zařízení

  5. Administrativní zajištění 

INSTALUJEME: KOTELNY  〉  VÝMĚNÍKOVÉ STANICE  〉  MaR  〉  KLIMATIZACE